Stoffer fra bildekk kan skade vannmiljøet

Stoffer fra bildekk spres fra veier, kunstgressbaner og gjenbruksanlegg for dekk, viser ny overvåkingsrapport. Det kan skade vannmiljøet.

Publisert 15.12.2023

Miljødirektoratet valgte i 2022 å undersøke om en rekke stoffer i bildekk finnes i miljøet. Undersøkelsen er en del av direktoratets årlige overvåkingsprogram for å identifisere skadelige stoffer i naturen. Den følger opp tidligere bekymringsfulle funn av et bildekkrelatert stoff kalt 6PPD i norsk miljø i 2020.

Vår undersøkelse i 2022 viser høye konsentrasjoner av 6PPD-kinon og andre bildekkstoffer. Stoffene er funnet i områder nær høytrafikkert vei, kunstgressbaner (både innendørs og utendørs) og et innsamlings- og gjenbruksanlegg for brukte dekk.

Usikkert hvor mye miljøgift som faktisk lekker ut

6PPD tilsettes syntetisk gummi i dekk for å øke holdbarheten til dekkene. Når stoffet reagerer med ozon og reaktivt oksygen, som dannes under bilkjøring, dannes det (6PPD-kinon) som kan skade vannmiljøet.

Stoffene er en del av gummien, og det er usikkert hvor mye gummien må brytes ned før stoffene faktisk lekker ut i miljøet.

Samme stoff har ført til fiskedød i utsatte elver i USA

Miljødirektoratet er spesielt bekymret for dette stoffet fordi undersøkelser i USA har vist at en art stillehavslaks  dør i bekker i nærheten av vei. Stoffet 6PPD-kinon er identifisert som årsaken til massedøden, og det er vist at laksen er spesielt følsom.

Det er stor forskjell på hvor ømfintlige ulike dyr er for 6PPD-kinon. Blant annet har er det vist at yngel av atlantisk laks og ørret i liten grad blir påvirket av stoffet. Men her trengs det mer forskning.

Trenger flere undersøkelser

Undersøkelsen av flere stoffer fra bildekk indikerer at de kan være skadelige for miljøet. For å få mer informasjon, vil vi gjøre flere undersøkelser.

Overvåkingsprogrammet har også sett på andre stoffer som kan skade miljøet. Blant annet ble to av seks undersøkte desinfeksjonsmidler funnet i høye konsentrasjoner i Alnaelva i Oslo.

Funnene tyder på at det finnes en eller flere aktive kilder til stoffene i området. Dette følger vi opp.

Les rapporten

Relaterte undersøkelser og artikler