Vedtatte autorisasjoner under Reach: Ny oversikt

Vi lanserer søkbar statusoversikt for søknader om autorisasjon, fra behandling i Reach-komiteen til Miljødirektoratet har truffet tilsvarende vedtak.

Publisert 04.12.2023

Miljødirektoratet publiserer nå informasjon og oppdatert status for søknader om autorisasjon. I denne listen har du flere søke- og filtreringsmuligheter, blant annet på stoff, autorisasjonssøker, status for søknaden og flere spesifikke referansenumre for søknaden eller endelig beslutning.

Foreløpig er oversikten begrenset til informasjon om søknader som ble behandlet etter medio 2022.

Statusoversikten erstatter meldinger om søknader om Reach-autorisasjon

Miljødirektoratet vil ikke lenger publisere fagmeldinger om tilsvarende vedtak om autorisasjon og henviser i stedet til denne oversikten.