4-tert-OPnEO: Autorisasjon under Reach

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til ti søkere for begrenset bruk av dette stoffet. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.02.2023

Vedtak om autorisasjon gjelder stoffet og virksomhetene listet nedenfor, med lenke til oppsummering av vedtakene i EUs Official Journal.

Hele autorisasjonsvedtaket inkludert beskrivelse av bruksområdene og vilkår finner du ved å søke med den oppgitte dokumentkoden i EU-kommisjonens komitologiregister.

4-tert-OPnEO

  • Lilly France S.A.S og Eli Lilly Italia S.p.A:
  • PPG Europe B.V. (enerepresentant for PRC DeSoto International Inc); Sealants Europe SAS, Boeing Distribution, Inc.; PPG Europe B.V. (enerepresentant for PPG Industries (UK) Ltd); Boeing Distribution, Inc.; Haas Group International SP. Z. O.O
  • AGC Biologics A/S og AGC Biologics GmbH
  • Swedish Orphan Biovitrum AB

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon:

Relevante lenker