Brukerbetaling for tømming av septik fra fritidsbåter

Kommunene kan bare finansiere anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler og fritidsbåter ved å ta et gebyr fra brukerne eller over eget budsjett.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.02.2023

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har utredet konsekvensene av et forbud mot tømming av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden.

Norske kommuner skal sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter med mer (forurensningsloven § 26).

Miljødirektoratets kartlegging av hvilke tilbud kommunene har for mottak av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden viste at det varierer hvordan tjenesten finansieres.

Kan innføre brukerbetaling

Miljødirektoratet informerer nå alle landets kommuner om at de bare har rettslig adgang til å finansiere tjenesten enten på avtalerettslig grunnlag, ved at kommunen kan kreve at den enkelte bruker betaler for tjenesten, eller ved å finansiere tjenesten over eget budsjett.

Kommunene kan ikke finansiere etablering og drift av mottaksanlegg for avløpsvann fra fritidsbåter gjennom avfallsgebyret eller vann- og avløpsgebyret.