Brukerbetaling for tømming av septik fra fritidsbåter

Kommunene kan bare finansiere anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler og fritidsbåter ved å ta et gebyr fra brukerne eller over eget budsjett.

Publisert 07.02.2023

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har utredet konsekvensene av et forbud mot tømming av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden.

Norske kommuner skal sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter med mer (forurensningsloven § 26).

Miljødirektoratets kartlegging av hvilke tilbud kommunene har for mottak av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden viste at det varierer hvordan tjenesten finansieres.

Kan innføre brukerbetaling

Miljødirektoratet informerer nå alle landets kommuner om at de bare har rettslig adgang til å finansiere tjenesten enten på avtalerettslig grunnlag, ved at kommunen kan kreve at den enkelte bruker betaler for tjenesten, eller ved å finansiere tjenesten over eget budsjett.

Kommunene kan ikke finansiere etablering og drift av mottaksanlegg for avløpsvann fra fritidsbåter gjennom avfallsgebyret eller vann- og avløpsgebyret.