Brukerundersøkelse om havbunnen i Norges havområder

Programmet Mareano kartlegger havbunnen i våre havområder. De trenger hjelp til å finne ut av hvordan de kan levere gode kart- og datatjenester.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.02.2023

Mareano bidrar til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling av havbunnen i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.

Programmet jobber for å øke nytteverdien av sine kart- og datatjenester. De ber derfor brukerne om å svare på en brukerundersøkelse.

Informasjonen fra undersøkelsen brukes bare i anonyme sammenstillinger og presentasjoner. Dersom du frivillig velger å legge igjen e-postadresse, vil den bare brukes til å opprette kontakt for eventuelle dybdeintervju. Kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål finner du i undersøkelsen.