EU foreslår å oppføre PFHxS i POP-forordningen

Kommisjonen ønsker innspill til forslag til oppføring av PFHxS, dens salter og PFHxS-relaterte forbindelser i vedlegg I til POP-forordningen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.02.2023

Høringsfristen er 9. mars 2023.

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring knyttet til forslag til oppføring av perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), dens salter og PFHxS-relaterte forbindelser i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen).

Kommisjonens forslag til oppføring er følgende:

  • grenseverdi på 0,025 mg/kg for utilsiktede forurensninger (UTC) av PFHxS inkludert dens salter
  • grenseverdi på 1 mg/kg for UTC av de individuelle PFHxS-relaterte forbindelser eller kombinasjon av disse forbindelsene
  • grenseverdi på 0,1 mg/kg for PFHxS i brannskumkonsentrat, med forbehold om revurdering innen tre år etter ikrafttredelse av denne reguleringen

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via Kommisjonens høringsportal innen 9. mars 2023.