Få oversikt over virkemidlene for trua natur

Se Miljødirektoratets nye oversikt over juridiske, økonomiske og andre virkemidler vi bruker for å ta vare på trua natur.

Publisert 09.02.2023

Prioriterte arter, utvalgte naturtyper, tilskuddsordninger og planer på tvers av sektorer er blant virkemidlene Miljødirektoratet og andre myndigheter bruker for å ta vare på den mest trua naturen i Norge. 

Les mer om de ulike virkemidlene her: