Få oversikt over virkemidlene for trua natur

Se Miljødirektoratets nye oversikt over juridiske, økonomiske og andre virkemidler vi bruker for å ta vare på trua natur.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.02.2023

Prioriterte arter, utvalgte naturtyper, tilskuddsordninger og planer på tvers av sektorer er blant virkemidlene Miljødirektoratet og andre myndigheter bruker for å ta vare på den mest trua naturen i Norge. 

Les mer om de ulike virkemidlene her: