Forbud mot visse langkjedete PFCA-er gjelder nå

Forbudet mot C9-C14 perfluorkarboksylsyrer (PFCA-er) som er gjennomført i Reach-forskriften, begynte å gjelde 25. februar 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.02.2023

Nå er det ikke lenger lov å omsette eller bruke denne undergruppen av PFASer i EU/EØS-området, bortsett fra for visse spesifiserte bruksområder som har fått en lenger overgangsperiode.  Dette gjelder for eksempel noe medisinsk utstyr og noen typer brannskum.

Forbudet gjelder følgende stoffer

  • C9-C14 perfluorkarboksylsyrer, se nøyaktig definisjon av stoffgruppen i lenken under

Stoffgruppen er en undergruppe av PFASer og har de samme farlige egenskapene som andre PFASer. PFASer er miljøgifter og blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. De er svært stabile stoffer og brytes i svært liten grad ned i miljøet. Denne undergruppen er oppført på norske myndigheters prioritetsliste siden 2014.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relaterte lenker