Høring: Metode for konsekvensutredning - klima og miljø

Miljødirektoratet har revidert håndbok i konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941), og ønsker innspill fra myndigheter og utredere.

Publisert 16.02.2023

Målet med revisjonen har vært å gjøre håndboka tydeligere, slik at den blir enklere å bruke og det blir bedre konsekvensutredninger for klima og miljø.

Miljødirektoratet ber om tilbakemelding fra myndigheter og firmaer som jobber med konsekvensutredninger. Vi ønsker spesielt kommentarer til endringene som er gjort, og innspill til forbedringer.

Vi ønsker at fagmetodikken blir utviklet med bred medvirkning, slik at metodikken er mest mulig omforent.

Se alle relevante dokumenter og legg inn høringsinnspill på denne siden:

Høringsfristen er 10. april 2023.