Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach med to nye stoffer, BCPS og metanon. Høringsfrist er 3. april 2023.

Publisert 27.02.2023

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC) blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • bis(4-chlorophenyl) sulphone (BCPS) (EC 201-247-9, CAS 80-07-9). Stoffet brukes i produksjon av kjemikalier, plast- og gummiprodukter. Stoffet er veldig persistent og veldig bioakkumulerende.
  • diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (metanon) (EC 278-355-8, CAS 75980-60-8). Stoffet brukes blant annet i blekk og tonere, fotokjemikalier, polymere, lim og fugemasse og modelleringsleire. Stoffet er klassifisert som skadelige for forplantningen.

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Frist for å sende kommentarer er 3. april 2023.

Relaterte lenker