Luftutslipp fra kjemisk industri får strengere EU-krav

Miljødirektoratet endrer tillatelser til virksomheter omfattet av kravene til beste tilgjengelige teknologi for utslipp til luft fra kjemisk industri.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.02.2023

EU vedtok i desember 2022 nye bestemmelser med beskrivelse av beste tilgjengelige teknologi (Bat) for utslipp til luft fra kjemisk industri.

EU-dokumentet adresserer blant annet miljøstyringssystem, overvåking av utslipp, teknikker for drift, utslippsreduksjon for punkt- og diffuse utslipp og forpliktende utslippsnivåer til luft (Bat-AEL).

Bat-konklusjonene gjelder for følgende aktiviteter under EUs industriutslippsdirektiv (IED)

  • Kjemisk industriaktiviteter beskrevet under kategoriene 4.1 til 4.6 i vedlegg I til forurensingsforskriftens kapittel 36

Miljødirektoratet vurderer nye krav i tillatelsene

Bref-dokumenter (Best Available Techniques Reference Document) angir hva som anses som beste tilgjengelige teknikk i EU (Bat-konklusjoner).

Miljødirektoratet revurderer vilkårene i tillatelsene til virksomhet etter forurensningsloven opp mot Bat-konklusjonene i WGC Bref for de virksomhetene i Norge som er omfattet.

Tillatelsene skal, om nødvendig, endres og vilkårene overholdes hos virksomhetene innen fire år etter publisering av de nye Bat-konklusjonene.