Nå er det forbudt med kvikksølv i flere typer lysrør

Fra 24. februar er det forbudt å importere flere typer lysrør som inneholder kvikksølv. Dette er lysrør vi bruker både hjemme og på jobben.

Publisert 24.02.2023

Kvikksølv er svært helse- og miljøskadelig, og har lenge vært forbudt i en rekke elektriske og elektroniske produkter, også i mange lyskilder, gjennom RoHS-direktivet.

Noen kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har imidlertid vært unntatt fra forbudet fordi det har manglet alternative lysrør. I dag finnes det gode, kvikksølvfrie alternativer, blant annet LED-lysrør og LED-pærer.

Lysrørtyper som forbys fra 24. februar 2023

Fra 24. februar blir det forbudt å sette nye lysrør av disse typene på markedet i EU/EØS-landene. 

Forbudet omfatter disse lysrørtypene:
• T2-lysrør (utløper februar 2023)
• T12-lysrør (utløper februar 2023)
• Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)

Disse lysrørene blir forbudt seinere i år, fra 24. august 2023:
• T5-lysrør (utløper august 2023)
• T8-lysrør (utløper august 2023)

EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år.

Kan selge ut det som allerede er på lager

Forhandlere som har importert lysrør som blir forbudt i 2023 har lov til å selge ut sine lagre, men kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudene mot de ulike lysrørene begynner å gjelde.

Ikke nødvendig å skifte ut lysrør man har

Så lenge lysrørene er hele er det ingen fare å bruke de man allerede har hjemme eller i andre bygg. Det er først hvis et lysrør knuser at man skal være forsiktig.

Forhandlere og kommuner har plikt til å ta imot lysrør og håndtere det på en egnet måte.

EU har også vedtatt en økodesignforordning (forordning 2019/2020) som faser ut mange av de samme lyskildene.

EU har også vedtatt en økodesignforordning (forordning 2019/2020) som faser ut mange av de samme lyskildene.

Unntakene som oppheves

Du kan lese om unntakene fra RoHS-direktivet enten i vedlegg 1 i produktforskriften kapittel 2 a, eller i selve EU-direktivene. RoHS-direktivet er implementert i Norge i produktforskriften kap. 2a.

EU-direktivene