Ny rapport om bærekraftige tekstilprosjekter i Norden

En ny rapport fra Nordisk ministerråd har kartlagt bærekraftige tekstilinitiativer i Norden.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.02.2023

Forbruket av klær har økt eksplosivt de siste 20 årene. Samtidig representerer klær en stor belastning på klima og miljø, ettersom tekstilproduksjon krever massivt vannforbruk og store mengder råvarer og kjemikalier. 

Mer bærekraftig tekstilindustri 

Nordisk ministerråd finansierer prosjektet "Det Nordiske Tekstilsamarbeidet", som er et samarbeid mellom danske, finske, svenske og norske miljømyndigheter. Målet med prosjektet er å 

  • bidra til å redusere unødvendig forbruk av klær og tekstiler 
  • forlenge tekstilenes levetid 
  • fremme sirkulære forretningsmodeller i den nordiske mote- og tekstilindustrien 
  • styrke innsamling, sortering, ombruk og materialgjenvinning av tekstiler. 

Kartleggingsrapporten ​​"Mapping Sustainable Textile Initiatives in the Nordic Countries​ " er prosjektets første leveranse, og gir en bred oversikt over tekstilprosjekter som finnes i Norden. 

Les hele rapporten her:

Bærekraftige løsninger med bruk av kassert ull og bomull i nye klær, og farge fra bakterier 

Dyrking og farging av bomull krever store landområder, store mengder vann og mye energi og kjemikalier. Mange er derfor på jakt etter mer bærekraftige materialer og alternative fargemetoder. I rapporten trekkes det fram flere spennende eksempler på virksomheter, prosjekter og forskningssamarbeid som utforsker nye, bærekraftige løsninger. 

  • I Finland har man jobbet med å omdanne kasserte bomullstekstiler til nye cellulosefibre som kan brukes i stoff og garn.  
  • I Sverige og Norge testes metoder for å ta i bruk overskuddsull som ellers ville blitt kastet. Svenskene ser på muligheten for å ta i bruk ull fra dyr i kjøttindustrien, mens norske prosjekter prøver å bruke overskuddsmaterialer fra produksjonsprosesser i ullbransjen inn i produksjon av nye ullprodukter. 
  • Flere danske prosjekter eksperimenterer med å bruke jordbakterier fra plener til å farge jeans og andre klær. 
  • Svenske prosjekter tester ut om man kan bruker blekk fra alger som en giftfri fargemetode. 

Nye handlevaner med mikrochip-sporing og utleiemodeller 

Det er imidlertid ikke bare industrien som må tenke nytt. Forbrukerne må også endre sine handlevaner. Derfor trekker rapporten også fram eksempler på prosjekter som har som mål å gjøre folks forbrukeradferd mer bærekraftig. 

  • I Sverige har man tatt i bruk blokkjedeteknologi sammen med en mikrochip i klærne, slik at forbrukeren kan skanne koden og få informasjon om hvor og hvordan plagget er produsert.  
  • I Finland utforskes modeller der bedrifter leier ut produkter til forbrukeren i stedet for å selge, slik at produktene blir brukt om igjen og er i bruk lenger. 

Les mer om Det Nordiske Tekstilsamarbeidet her: