Ny rapport: Spredning av fremmed ferskvannsfisk

Spredning av fremmede fiskearter er en av de mest alvorlige truslene mot stedegne fiskearter og annet biologisk mangfold i ferskvann.

Publisert 23.02.2023

I perioden 2013-2020 er hendelser av spredning av fremmed ferskvannsfisk overvåket av Norsk institutt for naturforskning, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Informasjon om hendelser har de hentet fra flere ulike kilder, blant annet respons fra publikum, Norges jeger og fiskerforbund, Statsforvalteren og Statens naturoppsyn.

Totalt er det i perioden rapportert om 287 spredningshendelser av fremmed ferskvannsfisk. Observasjonene er fordelt på 12 arter som regnes som fremmed i deler av landet, ni arter som regnes som fremmed i hele landet, og tre hybrider eller varianter. Karpe, gjedde og ørekyt er fiskeartene med flest spredningshendelser.

I omtrent 50 prosent av hendelsene etablerer den fremmede ferskvannsfisken seg på den nye lokaliteten. Ifølge rapporten er hovedårsakene til spredning, utsetting av fremmed ferskvannsfisk (for eksempel gjedde og karpe) og bruk av levende fisk som agn (for eksempel ørekyt). Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.