Ny vurdering av PAH-er i gummigranulat

EU-kommisjonen har bedt Echa om en ny vurdering av hvilken risiko PAH-er i gummigranulat og dekkmateriale i løs form kan utgjøre for barn.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.02.2023

Hensyn til sårbare grupper

I 2021 ble det innført en ny konsentrasjonsgrense for summen av åtte forskjellige polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er) i gummigranulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner og i granulater og dekkmateriale i løs form på lekeplasser og til andre idrettsformål.

Noen EU/EØS-land har imidlertid stilt spørsmål om konsentrasjonsgrensen tar nok hensyn til sårbare grupper som barn. Bakgrunnen er at hver enkelt av de åtte PAH-ene har lavere konsentrasjonsgrenser i en rekke andre produkter, inkludert leker og produkter til barn.

Ber Echa vurdere risikoen

Derfor har kommisjonen bedt kjemikaliebyrået Echa om å spesifikt vurdere hvilken risiko PAH-er i gummigranulat og dekkmateriale i løs form utgjør for barn. Risikovurderingen ser på bruksområdene dekket av den nye konsentrasjonsgrensen fra 2021, men også andre bruksområder slik som parkanlegg og hager hvor det er andre konsentrasjonsgrenser.

Hvis risikoen ved gjeldende konsentrasjonsgrenser viser seg å ikke gi tilstrekkelig beskyttelse for barn, bes Echa om å utrede tiltak som håndterer risikoen.

Echa skal etter planen levere en innledende vurdering innen utgangen av februar 2023. Hvis vurderingen finner at risikoen ikke er tilstrekkelig kontrollert, skal Echa ferdigstille et restriksjonsforslag innen januar 2024.

Relaterte lenker: