PVC og tilsetningsstoffer: Innspill til utredning

Echa ber om informasjon om alternativer til utredning av behov for ytterligere regulering av PVC og tilsetningsstoffer til 31. mars 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.02.2023

På anmodning fra EU-kommisjonen utreder det europeiske kjemikaliebyrået Echa om polyvinylklorid (PVC) og en gruppe stoffer som brukes som tilsetningsstoffer (varmestabilisatorer, mykgjørere og/eller flammehemmere) i PVC, utgjør en risiko for miljø og helse og om det er behov for regulering av disse stoffene.

Se mer informasjon om arbeidet og om tidligere innspillsrunder 

Gi innspill til Echa om alternativer

Echa ønsker informasjon om 1) alternative tilsetningsstoffer i PVC og 2) tilsetningsstoffer som brukes i alternativ plast til PVC.

1) Echa har utarbeidet en liste over tilsetningsstoffer som for tiden brukes i PVC og har fra denne listen valgt en undergruppe av tilsetningsstoffer som brukes som varmestabilisatorer, myknere og/eller flammehemmere i PVC (heretter kalt "tilsetningsstoffer i fokus"), denne informasjonen ligger i høringen. Echa trenger mer informasjon om alternativer til disse stoffene.

2) Echa trenger også mer informasjon om tilsetningsstoffer brukt i alternativ plast til PVC. Echa har utarbeidet en tentativ liste over alternativ plast til PVC og spør hvilke tilsetningsstoffer (ikke begrenset til «tilsetningsstoffer i fokus») som brukes i disse plasttypene. Interessenter inviteres til å supplere Echas liste med sin informasjon og til å gi informasjon om tilsetningsstoffene som brukes i alternativ plast.

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en mulig fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 31. mars 2023.

Arbeidet kan resultere i endringer i Reach-forordningen som i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til utredningen er det viktig å gi innspill tidlig i prosessen slik at disse blir vurdert før eventuelle regelverksendringer foreslås.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: