Resultater fra naturtypekartlegging 2022 er publisert!

Nå er resultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.

Publisert 23.02.2023

I 2022 ble det kartlagt et totalt areal på 2 770 kvadratkilometer, noe som tilsvarer 0,9 prosent av Norge. Det ble det funnet 27 175 lokaliteter med naturtyper. Naturtypene utgjør et areal på 408 kvadratkilometer.

Her finner du resultatene

Resultatene fra kartleggingen er åpne og tilgjengelige for alle. Du finner dem i Naturbase kart eller i portal for Økologiske grunnkart.

Dersom du ønsker å eksportere data kan kartleggingsdata lastes ned fra Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Karteksport (miljodirektoratet.no). Fullstendige egenskapsdata kan også eksporteres fra tjenesten Enkelt søk i Naturbase, eller ved å filtrere og eksportere i Naturbase kart.

Resultatene som nå er kommet på kart inkluderer både kartlegging fra Miljødirektoratets oppdrag, og alle de kartleggingsoppdragene som ble gjennomført på oppdrag fra andre bestillere i 2022.

De kartlagte naturtypene er beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og definert med Artsdatabankens vitenskapelige system for å beskrive norsk natur, Natur i Norge-systemet (NiN).

Ikke alle lokaliteter har fått opplastet bilder i faktaarkene enda, men dette kommer etter hvert.