Søknadsskjema for CO2-kompensasjon er åpnet

Miljødirektoratet har åpnet søknadsskjema for CO2-kompensasjon for 2022 i Altinn.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.02.2023

Dersom bedriften din søkte om CO2-kompensasjon for 2021, vil nytt skjema være tilgjengelig i Altinn.

Dersom bedriften ikke søkte om CO2-kompensasjon for 2021, men dere mener dere er berettiget, kan dere ta kontakt med Miljødirektoratet for å få opprettet et søknadsskjema som vil bli tilgjengelig i Altinn.

Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Kvoteprisgulv blir gjeldende fra og med støtteåret 2022

Det pågår for tiden en notifikasjonsprosess mot ESA for å få godkjent inkluderingen av et kvoteprisgulv i forskriften om CO2-kompensasjon for industrien. Så fort notifiseringen er på plass, vil forskriften endres. Det er den kommende versjonen av forskriften, med et kvoteprisgulv på 200 kroner per EUA, som vil ligge til grunn for utbetalingene for støtteåret 2022.

Ingen vedtak vil derfor fattes før ny forskrift foreligger. Vi forventer at ny forskrift er endelig på plass innen utgangen av søknadsfristen, og vil informere om dette på Miljødirektoratet.no.

Krav til dokumentasjon på oppfyllelse av betingelser for støtteåret 2022

Informasjon om hvilke krav til dokumentasjon av oppfylte betingelser i forskriften som gjelder for støtteåret 2022 er lagt på Miljødirektoratet.no.

Føring av CO2-kompensasjon

Mottakere av CO2-kompensasjon bør føre denne på post 3400 'Offentlig tilskudd/refusjoner' i Næringsoppgaven eller i Næringsspesifikasjonen (som legges ved skattemelding i nytt format).

CO2-kompensasjon skal ikke føres som 'Andre inntekter' eller 'Reduksjon av kostnader'.

Nyttige lenker