Titandioksid: EU-kommisjonen og Frankrike anker dom

EU-kommisjonen og Frankrike anker dommen som opphever harmonisert klassifisering av visse inhalerbare titandioksidpartikler som kreftfremkallende.

Publisert 28.02.2023

Frankrike mener at EU-domstolen (General Court) har overskredet grensene for den rettslige prøvingen ved å foreta sin egen vurdering og tolkning av de vitenskapelige dataene som ligger til grunn for den harmoniserte klassifiseringen av titandioksid.

EU-kommisjonens begrunnelse for anken er foreløpig ikke kjent.

Titandioksid-klassifiseringen gjelder inntil videre

At dommen er anket, medfører at den harmoniserte klassifiseringen av titandioksid som kreftfremkallende i kategori 2 (Carc. 2) ved inhalering av partikler av en bestemt form og størrelse fortsetter å gjelde inntil ankene er ferdigbehandlet.

Ankebehandlingen kan ta inntil to år.

Relaterte lenker