Urbane krykkjer – disse tiltakene har effekt

Krykkje er en sterkt truet sjøfugl som søker tilhold i byene flere steder langs kysten. Opplever du problemer, er det flere tiltak som kan fungere.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.02.2023

Miljødirektoratet har samlet erfaringer fra kommuner som opplever utfordringer med krykkjer. Her finner du tiltak som kan ha effekt for å forebygge at krykkjer etablerer seg på uønskede steder.

I Miljødirektoratets veileder om vilt som gjør skade, får du mer informasjon om hvordan du kan gjøre forebyggende tiltak når du opplever problemer med ulike viltarter: