Utendørstekstiler uten ulovlige stoffer

Miljødirektoratet fant ikke stoffet perfluoroktansyre (PFOA) over de strenge grenseverdiene da vi nylig kontrollerte 11 utendørstekstiler.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.02.2023

PFOA er et perfluorert stoff som er svært lite nedbrytbart, og som hoper seg opp i mennesker og miljø over hele verden. Stoffet er derfor strengt regulert globalt gjennom Stockholmskonvensjonen.

Ingen lovbrudd

Miljødirektoratet testet nylig 11 tekstilprodukter for utendørs bruk – som uteputer og hengekøyer – fra sju norske og utenlandske møbelbutikker på nett. Ingen av produktene vi kjøpte inn og testet var i brudd med PFOA-reguleringen.

Seks av produktene viste innhold av PFOA-beslektede stoffer, men under de tillatte grenseverdiene.

Men de seks produktene inneholdt i tillegg C9-C14 PFCA-beslektede stoffer. Disse stoffene vil bli forbudt i Norge og EU fra 25. februar 2023. Nivåene av disse stoffene var over den tillatte grenseverdien og produktene