Veileder om akvakultur-desinfeksjonsmidler

Ny veileder for testing og vurdering av effektivitet av desinfeksjonsmidler til bruk i akvakultur.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.02.2023

Den nye veilederen for effektivitetstesting og vurdering av desinfeksjonsmidler i akvakultur som Niva har utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet, kan brukes av både industri og myndigheter for å sikre at produktene som settes på det norske markedet, er effektive under norske forhold.

Akvakultur-desinfeksjonsmidler i biocidforskriften

Desinfeksjonsmidler til bruk i akvakultur faller inn under EUs biocidforordning (BPR), som er tatt inn i norsk lov gjennom den norske biocidforskriften.

Biocidforordningen vil gradvis erstatte nåværende nasjonale godkjenningsordninger for desinfeksjonsmidler i akvakultur. Den nye veilederen blir et nyttig verktøy i søknads- og vurderingsprosessen av slike desinfeksjonsmidler til bruk under norske forhold.

Veilederen og bakgrunnsrapport på engelsk på våre nettsider