WEEE-direktivet: EU-høring om mindre endringer

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til mindre endringer av EUs direktiv om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.02.2023

Bakteppet for forslaget er at EU-domstolen har vurdert noen avgrensede deler av WEEE-direktivet (2012/19/EU) som ugyldig.

Direktivet gir tilbakevirkende kraft for finansiering av kostnader for innsamling og håndtering av kasserte solcellepanel og andre produkt som er ble inkludert i virkeområdet ved revidering av direktivet i 2012. Dette har EU-domstolen bestemt at ikke er tillatt. Som følge av dette har kommisjonen nå lagt frem et forslag til noen mindre endringer i WEEE-direktivet. Dette forslaget skal nå forhandles av Rådet og Europaparlament.

Kommisjonen foreslår samtidig å oppdatere referanser til standarden for merking av EE-produkter i direktivet.

Send dine innspill

EU-kommisjonen har nå lagt ut forslaget til endringer på sin høringsside:

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via EUs høringsportal innen 4. april 2023. Send gjerne kopi av innspillet på epost til Miljødirektoratet.