Besøkssentre for to nasjonalparker skal autoriseres

Miljødirektoratet har utlyst og ønsker i løpet av våren søknader om autorisasjon av to besøkssentre for Jotunheimen og Reinheimen nasjonalparker.

Publisert 24.01.2023

Besøkssentrene skal ta imot besøkende fra vestsiden av Reinheimen og vestsiden av Jotunheimen nasjonalparker. Søknadsfrist er 12. april 2023.

Et senter vil bli autorisert for fem år av gangen dersom ikke annet er oppgitt. Søknad, virksomhetsplaner og budsjett fylles inn og lastes opp gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

I søknadssenteret finner du også mer informasjon om utlysningen.