Betingelser for søknad om CO2-kompensasjon for 2022

Informasjon om praksis for oppfyllelse og dokumentasjon av betingelsene for søknad om CO2-kompensasjon for støtteåret 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.01.2023

I tråd med § 4 i forskrift om CO2-kompensasjon er praksis for oppfyllelse og dokumentasjon av betingelsene støtteåret 2022:

  • Virksomheter som har et årlig energiforbruk som overstiger 5 GWh minst ett av de siste fire årene, må oppfylle kravene til energikartlegging i forskriftens vedlegg II.
    • Energikartleggingen må gjennomføres senest to år etter at første søknad om CO2-kompensasjon ble innsendt. Det er ikke et krav om å kunne framvise en energikartlegging for å kunne søke om CO2-kompensasjon for støtteåret 2022.
    • Det er mulig å oppfylle kravet til energikartlegging ved å vise til at virksomheten har gyldig sertifisering i et energiledelsessystem eller miljøledelsessystem som inneholder en energikartlegging som oppfyller minimumskravene til energikartleggingen i vedlegg II. Det vil ikke være noe krav om å framvise en slik sertifisering for å kunne søke om CO2-kompensasjon for støtteåret 2022, selv om virksomheten allerede har det.
    • Sertifisering under ISO 50001 vil anses å være gyldig i denne sammenheng. Dersom andre sertifiseringer er ønsket brukt, ber vi om at søker kontakter Miljødirektoratet for å avklare gyldighet i forkant av søknaden.
  • Virksomheten må oppfylle én av bokstavene a. – c. i forskriften § 4.
    Det vil i løpet av 2023 komme mer informasjon fra Miljødirektoratet om krav til dokumentasjon på oppfyllelse av de forskjellige betingelsene. For støtteåret 2022, er det tilstrekkelig å vise til NVEs klimadeklarasjon for 2022.