Dette vet vi om den spesielle bynaturen

På oppdrag for Miljødirektoratat har NINA laget en rapport som oppsummerer kunnskapen vi har om naturmangfold og økologisk tilstand Nordiske byer.

Publisert 01.02.2023