Flere kjemikalier skal deklareres

Forslaget om nye fareklasser for hormonforstyrrende og miljøfarlige stoffer i CLP-regelverket vil gjøre at flere kjemikalier må deklareres.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 31.01.2023

Europakommisjonen foreslår nye fareklasser for hormonforstyrrende stoffer og for miljøfarlige stoffer i CLP-regelverket. Dette påvirker deklarasjonsplikten til produktregisteret.

Flere kjemikalier må deklareres om endringene blir gjeldende i Norge.

Alle stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som farlige i henhold til CLP artikkel 3, og som produseres eller importeres i årlig mengde på 100 kg eller mer, skal deklareres til Produktregisteret.

Foreslåtte endringer i CLP-regelverket med innføring av nye fareklasser vil utvide deklareringsplikten. Det er foreslått innføring av nye fareklasser for stoffer som er hormonforstyrrende og for stoffer som er veldig toksiske, ikke nedbrytbare og bioakkumulerende.

Det er stor sannsynlighet for at forslaget går gjennom og blir en del av norsk regelverk.

Høringsfrist 6. mars

Forslag til nye fareklasser er ute på høring i Norge nå med frist 6. mars. Les høringsnotatet og gi innspill her: 

EU-kommisjonen anslår at inntil 34 stoff og 900 stoffblandinger vil bli omfattet av de nye reglene i 2023 og at inntil 490 stoffer og 12 200 stoffblandinger vil bli identifisert gjennom de nye fareklassene innen 2032.

Kjemikaliedeklarering

Virksomheter som vil importere eller produsere stoff eller stoffblandinger som blir klassifisert i de nye fareklassene, kan få økte kostnader til gebyr for deklarering i Produktregisteret.

Kjemikalieinformasjon som gis i en deklarasjon er blant annet produktnavn, bruksområde, klassifisering og full sammensetning. I tillegg skal det årlig rapporteres mengde.

Logg inn her for å deklarere din virksomhets kjemikalier: