Vil du ha oss med i en søknad til Forskningsrådet?

Forskningsrådets frister for søknader om forskerprosjekter (8. februar) og kompetanse- og samarbeidsprosjekter (15. februar) nærmer seg.

Publisert 05.01.2023

Miljødirektoratet får en del henvendelser der forskerne ber om at vi deltar i referansegrupper eller som samarbeidspartner i prosjektsøknadene. 

Retningslinjer for infomasjon vi trenger

Vi har retningslinjer for informasjonen vi trenger for å vurdere invitasjonen, og frister for når vi må ha informasjonen 

Fristene for å sende inn invitasjon til Miljødirektoratet er 16. januar for forskerprosjekter, og 23. januar for kompetanse- og samarbeidsprosjekter.