Høring av økt krav til biodrivstoff til luftfart

På vegne av Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet sendt forslag til endring i produktforskriften kapittel 3 på høring.

Publisert 13.01.2023

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet et forslag om å øke omsetningskravet for avansert biodrivstoff til luftfart fra 0,5 prosent til to prosent. 

Foreslått ikrafttredelse er 1. juli 2023. For 2023 skal omsetningskravet beregnes som et årsgjennomsnitt av kravene før og etter 1. juli, slik at omsetningskravet for 2023 samlet blir 1,25 prosent. I 2024 er kravet to prosent.

Formålet er å redusere klimagassutslipp fra luftfart ved å øke bruken av avansert biodrivstoff. 

Frist for uttalelser er 9. mars 2023. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via høringssiden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.