Kandidatlista i Reach: Planer om nytt stoff

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 12.01.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (EC nr 278-355-8) identifiseres som SVHC-stoff og føres opp på kandidatlista i Reach:

Stoffet er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av svært helseskadelige egenskaper (reproduksjonsskadelige).