Kjemikalieregelverket CLP revideres

EU-kommisjonen gjennomfører en offentlig høring av revisjon av CLP-forordningens artikler. Høringsfristen er 30. mars 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.01.2023 | Oppdatert 09.01.2023

EU-kommisjonen ber om innspill

EU-kommisjonen ber om innspill og synspunkter til endring av CLP-forordningens regler om blant annet:

  • merking av kjemikalier som selges på nett
  • en minste skriftstørrelse på fareetikettene
  • refillstasjoner som omsetter farlige stoffer eller stoffblandinger
  • stoff med flere bestanddeler
  • fysisk og digital faremerking
  • harmonisert klassifisering og merking
  • innsamling av data til helsemessige nødsituasjoner

EU-kommisjonen vil formidle innspillene de mottar til Europaparlamentet og rådet slik at de kan inngå i lovgivningsdebatten.

Høringsfrist 30. mars 2023

Kommende endringer i CLP-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til høring for å kunne påvirke endringsforslaget.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.