Klimakvoter: Informasjon om rapportering for 2022

Miljødirektoratet inviterte kvotepliktig industri og verifikatører til informasjonsmøte om rapportering av utslipp og tildelingsdata for 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.12.2022

Møtet var 23. januar med mulighet for å delta både fysisk og digitalt. Frist for å melde seg på var 6. januar for fysiske deltakere, og 20. januar for de som deltok digitalt.

På informasjonsmøtet gikk Miljødirektoratet også gjennom status for arbeidet med Klar for 55 i EU, og om særlige biomassekrav gjeldende fra og med rapporteringsåret 2023.

Vi har nylig oppdatert nettsidene våre om rapportering av kvotepliktige utslipp og tildelingsdata. Vi tar gjerne imot innspill til hvordan de nye sidene fungerer og hva som eventuelt kan forbedres.

Opptak av informasjonsmøtet 23. januar 2023

Presentasjon fra informasjonsmøtet