Klimakvoteregisteret: EU-høring om regelverket

EU-kommisjonen ber om innspill til revisjon av forordningen om det felleseuropeiske klimakvoteregisteret. Høringsfristen er 14. februar 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.01.2023

Det norske registeret for klimakvoter er en del av det felleseuropeiske klimakvoteregisteret (Union Registry) i EUs kvotemarked (ETS).

I norsk regelverk er gjeldende forordning om det felleseuropeiske klimakvoteregisteret gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 7.

Høringsfrist 14. februar 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.