Ny forenklet metode for kartlegging av naturtyper

Miljødirektoratet har oppdatert metoden for kartlegging av naturtyper på land. Fra nå av er det bare ett kartlag som er obligatorisk å bruke.

Publisert 18.01.2023 | Oppdatert 18.01.2023

Miljødirektoratets instruks er nå oppdatert. Den skal brukes til å kartlegge naturtyper på land i 2023. En viktig forenkling av metoden er at kartlag Naturtyper fra nå av er det eneste kartlaget som er obligatorisk å bruke. 

Kartlagene K5 og K20 er ikke lenger obligatoriske

Kravet om å bruke kartlagene K5 og K20 gjelder ikke lenger. Frå nå av er det opp til bestiller av kartleggingen om det skal kartlegges i kartlagene K5 og K20, og i så fall hva som skal kartlegges.

Endringen gir mer kostnadseffektiv kartlegging, uten at kartlag Naturtyper, som er Miljødirektoratets hovedprodukt, berøres. Alle krav til hvordan kartlag K5 og K20 skal brukes, er derfor fjernet fra kartleggingsinstruksen.

Alle naturtyper skal kartlegges, også hvis de er kartlagt før

Alle naturtyper skal kartlegges innenfor prosjektgrensa, også dersom de er kartlagt tidligere.

Hvis ny kartlegging stemmer overens med tidligere kartlegging, skal det nevnes i tilstandsbeskrivelsen når og hvem polygonen først ble kartlagt av.

Hvis tidligere kartlegging endres, skal det skrives en kort begrunnelse for endringen i merknadsfeltet. Denne begrunnelsen skal benyttes av Miljødirektoratet, den publiseres ikke.

Flere feil er rettet

Endringsloggen bakerst i instruksen, viser alle endringer som er gjort fra 2022 til 2023. Ingen av disse endringene medfører endringer i NiNapp.

Kravet om 10 prosent tresjiktsdekning for kalklindeskog er fjernet, etter en ny vurdering av forskrift om utvalgte naturtyper.

De øvrige endringene i instruksen er rettinger av direkte feil og mangler i instruksen. De fleste av disse er det kartleggere som har oppdaget og meldt inn i løpet av 2022. Miljødirektoratet retter en stor takk til alle som har bidratt til disse forbedringene.