Ny strategisk plan for økologisk grunnkart

Når vi samler kunnskap om natur på kart, får vi oversikt over hvor viktig natur finnes. Nå er planene klare for å øke kunnskapen om norsk natur.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.01.2023

Miljødirektoratet har laget en ny strategisk plan for perioden 2022-2026, som omfatter vårt arbeid med økologisk grunnkart. Planen inneholder fem mål og 19 tiltak for å nå målene. 

Det er et stort og langsiktig arbeid å etablere et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om natur. Selv om det finnes mye kunnskap, er det i store deler av landet begrenset med informasjon om hvilken natur som finnes. Innsatsen økes derfor for å utvikle kart som dekker hele landet med informasjon om natur.

Metoder for å kartlegge natur til bruk i konsekvensutredninger skal også utvikles. Da kan kartlegging av natur i større grad bli utført av andre enn staten, for eksempel utbyggere og andre som planlegger tiltak i naturen.

Viktig verktøy i arealplanlegging

Økologisk grunnkart er en samling av kart som viser hvor det er viktig natur å ta hensyn til, både på land og i vann.

Økologisk grunnkart er et viktig verktøy for å ta gode beslutninger i prosesser knyttet til arealplanlegging. Når vi vet hvor viktig natur finnes, kan vi ta hensyn til den. Når det skal bygges noe nytt, for eksempel en vei, hytteområde, jernbane eller vindkraftverk, er det viktig å vite hvor det er mange truede arter eller hvor det er myr som fanger opp flomvann. På kartene ser du for eksempel hvor det er truede arter, ulike typer natur, flomsoner, korallrev eller villreinområder. 

Noen av kartene er så detaljerte at de kan brukes til å planlegge utbygging av mindre områder. Andre kart gir en grovere oversikt over hele Norge. Disse kan for eksempel brukes ved større vei- og utbyggingsprosjekter.

Det er likevel viktig å være klar over at det kan finnes viktig natur som ikke er avmerket i kartene. Det skyldes at ikke hele Norge er grundig undersøkt. I slike sammenhenger må det hentes inn mer kunnskap, før beslutninger kan tas for et tiltak eller en plan. Kartene er samlet her:

Her kan du lese mer om bakgrunnen for arbeidet med økologisk grunnkart, og hvordan kunnskap brukes som grunnlag for beslutninger om bruk av natur: