Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med ni nye stoffer som gir stor grunn til bekymring, blant annet tetrabrombisfenol A, bisfenol S og melamin.

Publisert 24.01.2023

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 233 stoffer som er identifisert som SVHC (stoffer som gir stor grunn til bekymring).  

Disse stoffene ble oppført på lista den 17. januar 2023: 

  • 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] (EC-n: 253-692-3) 
  • 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (tetrabrombisphenol A, EC-nr: 201-236-9) 
  • 4,4'-sulphonyldiphenol (bisphenol S, EC-nr: 201-250-5) 
  • barium diboron tetraoxide (EC-nr: 237-222-4) 
  • Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof  
  • isobutyl 4-hydroxybenzoate (EC-nr: 224-208-8) 
  • melamine (EC-nr: 203-615-4) 
  • perfluoroheptanoic acid and its salts 
  • reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine (EC-nr: 473-390-7) 

Disse stoffene ble oppført på kandidatlista på bakgrunn av ulike bekymringsfulle egenskaper, blant annet hormonforstyrrende-, reproduksjonsskadelige-, og persistente- og bioakkumulerende egenskaper.  

Norske myndigheter står bak tetrabrombisfenol A-forslaget 

Miljødirektoratet fremmet forslaget for kandidatlista med utgangspunkt i klassifiseringen av tetrabrombisfenol A (TBBPA) som et kreftfremkallende stoff. Det europeiske kjemikaliebyråets medlemsstatskomite (MSC) er enige om at stoffet gir stor grunn til bekymring og skal føres opp på EUs kandidatliste. 

Relaterte lenker