Oppdatert veiledning til deponiregelverket

I veilederen finner du kommentarer til utvalgte paragrafer i avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall.

Publisert 30.01.2023

Kommentarene til § 9-2, § 9-3 bokstav h og § 9-4 bokstav h forklarer de viktigste endringene som ble vedtatt i oktober 2022. 

Her finner du veilederen: