Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter skal rapportere årlige mengder for 2022 for kjemikalier registrert i produktregisteret elektronisk innen 15. mars 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.01.2023

Alle som produserer eller importerer kjemikalier med deklareringsplikt skal rapportere inn til produktregisteret hvor store mengder av hver kjemikalie de har produsert eller importert i året som gikk.

All rapportering og deklarering til produktregisteret gjøres elektronisk via Miljødirektoratets Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn.

Dersom innrapportering av mengder for 2022 ikke skjer innen fristen vil Miljødirektoratet følge opp med tvangsmulkt.