Reach veiledning om intermediater oppdatert

I den oppdaterte veiledningen er definisjonen av intermediat i vedlegg 4 revidert, som følge av en dom fra EUs domstol om akrylamid.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.01.2023

Det reviderte vedlegg 4 ble godkjent av ansvarlige myndigheter for Reach og CLP i juni 2022 etter en revisjonsprosess som involverte medlemsstatene inkludert Norge, EU-kommisjonen og Echa. 

Mer informasjon