TBBPA på kandidatlista

Enighet i EU: Det kreftfremkallende stoffet TBBPA, verdens mest brukte bromerte flammehemmer, er et stoff som gir stor grunn til bekymring.

Publisert 24.01.2023

Miljødirektoratet fremmet forslaget for kandidatlista med utgangspunkt i klassifiseringen av tetrabrombisfenol A (TBBPA) som et kreftfremkallende stoff. Det europeiske kjemikaliebyråets medlemsstatskomite (MSC) er enige om at stoffet gir stor grunn til bekymring og skal føres opp på EUs kandidatliste. 

Svært utbredt bruk 

Bromerte flammehemmere brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige. 

TBBPA er en av de mest brukte flammehemmerne i elektriske og elektroniske produkter. Stoffet brukes som reaktiv og additiv flammehemmer i plast i elektronikk og mer enn 90 prosent av alle epoksybehandlede kretskort, som vi blant annet finner i mobiltelefoner og datamaskiner. Det brukes også i en rekke andre produkter. 

TBBPA produseres og importeres i mengder på opptil 100 000 tonn/år i EU/EØS. 

Relaterte lenker