Trygge og bærekraftige kjemikalier

EU-kommisjonen har nylig vedtatt en anbefaling som har som mål å fremme forskning og innovasjon av trygge og bærekraftige kjemikalier og materialer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.01.2023

Viktig leveranse under EUs kjemikaliestrategi 

Kommisjonsanbefalingen omfatter et rammeverk for fremtidig definisjon av kriterier og prosedyre for vurdering av trygge og bærekraftige kjemikalier og materialer ("Safe and sustainable by design").

Rammeverket er en sentral leveranse under EUs kjemikaliestrategi for bærekraft og et viktig skritt for å øke beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot skadelige stoffer. Sirkulæriteten til kjemikalier og materialer vil også bli forbedret gjennom rammeverket.  

Design og redesign av trygge og bærekraftige kjemikalier og materialer 

Rammeverket oppfordrer til innovasjon for å erstatte skadelige stoffer i produkter og prosesser, for eksempel i matkontaktmaterialer som plastfolie eller matbokser, i tekstiler eller i IKT-produkter som bærbare PCer eller nettbrett.

Målet er både å designe/utvikle nye kjemikalier og materialer og å redesigne og optimalisere produksjonsprosesser og bruk av eksisterende stoffer for å gjøre dem mer trygge og bærekraftige.  

Testperiode og frivillig rapportering 

EU-kommisjonen ønsker at anbefalingene i rammeverket tas i bruk og lanserer en testperiode.  Nasjonale myndigheter, industri, akademia, forskning- og teknologiorganisasjoner kan rapportere inn sine erfaringer med bruk av rammeverket. 

EUs strategiske plan for forskning og innovasjon (SRIP) 

EU-kommisjonen har også nylig publisert en strategisk forsknings- og innovasjonsplan (SRIP), som fremhever områder som er avgjørende for å akselerere overgangen til trygge og bærekraftige kjemikalier og materialer. 

Les mer