Veileder om storulykkeforskriften og avfall

Ny veileder skal øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav og sikre mer lik praksis for avfallsanlegg.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.01.2023

Formålet med storulykkeforskriften er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier, herunder inkludert avfall, inngår og å begrense konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Den nye veilederen er utarbeidet av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften i samarbeid med avfallsbransjen.

Regneark for klassifisering og beregning avfall

Et regneark der virksomhetene kan legge inn sine avfallsfraksjoner er en viktig del av veilederen. Regnearket er til hjelp for klassifisering og beregning av mengder avfall, slik at virksomhetene kan vurdere om de er omfattet av forskriften.

Koordineringsgruppens mål med veilederen er å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav og sikre en mer lik praksis i beregningen av om avfallsanleggene er omfattet av forskriften. De ønsker tilbakemeldinger på erfaringer med bruk av veilederen, om den er nyttig, og om det eventuelt er ting som bør endres.