Annullering av autorisasjonsvedtak

EU-domstolen har annullert et vedtak om autorisasjon under Reach for bruk av kromtrioksid.

Publisert 06.07.2023

I Europakommisjonens vedtak om autorisasjon til Chemservice GmbH and others av 18.12.2020 (referansenummer C(2020) 8797) ble det gitt autorisasjon for flere bruksområder for kromtrioksid.

Flere norske virksomheter benytter seg av denne autorisasjonen, for å kunne bruke kromtrioksid i sitt arbeid.

Ved en dom i EU-domstolen (European Court of Justice) er autorisasjonen opphevet og kjent ugyldig fra 20. april 2023.

Europakommisjonen analyserer konsekvenser av dommen og jobber med ulike løsninger. Virksomheter som benytter seg av autorisasjonen, kan fortsette å gjøre det fram til 20. april 2024. I god tid før det må de kontakte sine leverandører for å få status for eventuell videre bruk.

Relevante lenker