Åpner fella i Tana for å slippe forbi villaks

Miljødirektoratet følger situasjonen i Tanaelva og tilpasser fella slik at villaksen, og ikke pukkellaksen, kommer seg opp i elva.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.07.2023

Lite vann i Tanaelva gjør at flere er bekymret for om villaksen kommer seg oppover elva i tide til å gyte.  

Vi følger nøye med, og åpner gjerdet for å slippe laksen gjennom dersom det blir nødvendig, sier Sturla Brørs, fungerende leder for fiskeseksjonen i Miljødirektoratet. 

Overvåker laksen

Onsdag kveld ble en del av sperra som leder laksen mot fella, åpnet noen timer for å slippe fisk gjennom. Dette har også blitt gjort ved et par tilfeller tidligere i sommer. Roar Sandodden, prosjektleder ved Veterinærinstituttet, er tydelig på at de vil åpne på nytt dersom det er behov for det. 

Lite vann gjør at en del fisk blir stående nedenfor fella, i stedet for å gå gjennom den. Det varme været gjør at de ikke kan bli stående der for lenge. Vi følger situasjonen tett, med målinger av temperatur og oksygeninnhold i vannet, i tillegg til snorkling for å sjekke hvor villaksen og pukkellaksen faktisk oppholder seg, sier Sandodden. 

Sturla Brørs understreker samtidig at laksen fremdeles har relativt god tid på seg til å nå gyteplassene sine. 

Villaksen som art er tilpasset situasjoner der den noen ganger blir stående og vente. Det kan den gjøre i lange perioder, når lite vann eller andre svingninger i forholdene krever det, sier Brørs. 

Vil stoppe pukkellaksen ved gyteplassene 

Samtidig som en del villaks står nedenfor fella og venter, har en del pukkellaks klart å komme seg opp i elva uten å havne i fella. De blir nå forsøkt tatt ut på andre måter.  

–  Selv om vi ikke har eksakte tall, vet vi at det allerede har gått opp en god del pukkellaks. Vi må satse på å fjerne flest mulig av disse gjennom en plan B, som går ut på et rettet uttak på og ved gyteområdene. Dette vil i utgangspunktet være mest hensiktsmessig fra slutten av juli. Vi ser også at fella begynner å fungere godt nå, noe som sannsynligvis vil redusere antallet pukkellaks som sprer seg i vassdraget vesentlig, utdyper Brørs. 

Ikke aktuelt å fjerne fella nå 

Han mener ikke det er en god løsning å fjerne fella helt, slik enkelte tok til orde for under en demonstrasjon i Tana torsdag ettermiddag. 

Hvis vi fjerner fella, vil det komme store mengder pukkellaks. Den vil ta over villaksen sine gyteplasser, forringe vannkvaliteten og totalt sett utgjøre en vesentlig større trussel mot villaksbestanden, sier Brørs.  

Brørs har stor forståelse for at lokalbefolkningen synes situasjonen er krevende.  

–  Det viktigste nå vil være å snu utviklinga. Årets arbeid i Tana vil bety mye for hvordan vi håndterer dette i framtida. Hvis vi avbryter prosjektet nå, må vi langt på vei starte på nytt i 2025, sier Brørs og legger til: 
 
–  Jeg forstår godt at dette er en vanskelig situasjon, både for de som bor ved elva, og fiskere som har gledet seg til årets fiskeeventyr. Men pukkellaksen er en stor trussel mot den atlantiske villaksen, og det er helt avgjørende at vi får redusert antallet fisk hvis villaksen skal overleve på sikt, sier Brørs.