Endringer i regelverk om avfall og lasterester fra skip

Det er nå vedtatt endringer i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.

Publisert 05.07.2023

Forskriften vil tre i kraft fra 1. oktober 2023.

For mer informasjon, se Klima- og miljødepartementet sin nettside.