EU-høring: Auksjonering av klimakvoter

EU reviderer regelverket for auksjonering av klimakvoter i EUs klimakvotesystem. Høringsfrist er 25. august 2023.

Publisert 31.07.2023

EU reviderer innholdet i auksjoneringsforordningen, når det gjelder timing, administrasjon og ytterligere aspekter som gjelder auksjonering av klimakvoter.

Revideringen er varslet i EUs klimapakke (Klar for 55):

Høringsfrist: 25. august

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal:​

I norsk rett er gjeldende forordning om auksjonering av klimakvoter gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 8.