EU-høring: EUs Innovasjonsfond - EU ETS

EU reviderer regelverket som gjelder EUs Innovasjonsfond. Høringsfrist er 7. august 2023.

Publisert 11.07.2023

Regelverket for EUs Innovasjonsfond skal endres som følger av EUs klimapakke (Klar for 55).

Høringsfrist: 07.08.2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal:​