EU-høring: Overvåking og rapportering - EU ETS

EU har lagt ut høring om endringer i regelverket for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser. Høringsfrist er 23. august 2023.

Publisert 28.07.2023

Regelverket for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser for industri- og kraftproduksjon (anlegg) og luftfart, må endres som følge av endringene i EUs klimapakke (Klar for 55). Les mer om klimapakken her:

Gi innspill til høringen innen 23. august 2023

Alle interesserte er velkommen til å gi innspill her:​

I norsk rett er de gjeldende rettsaktene om overvåking og rapportering av utslipp gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 2.