EU-høring som en del av evaluering av WEEE-direktivet

EU-kommisjonen har publisert en høring for å få innspill til evalueringen av WEEE-direktivet (2012/19/EU).

Publisert 18.07.2023

WEEE-direktivet (2012/19/EU) regulerer produsentansvarsordningen for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

Målet er å evaluere hvordan direktivet støtter opp om en sirkulær økonomi og miljøforsvarlig håndtering av EE-avfall.

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via EU-kommisjonens høringsportal innen 22. september 2023.