Oppdrag om felling av bjørnebinne med to årsunger

Klima- og miljødepartementet har besluttet skadefelling på bjørnebinne med to unger i Trøndelag. Oppdraget om felling er gitt til Statens naturoppsyn.

Publisert 21.07.2023

Etter behandling av klagesak, har klima- og miljødepartementet besluttet at de tre bjørnene i Snåsa i Trøndelag skal felles.

I Roktdalsområdet i Snåsa og Steinkjer kommuner har det i sommer oppstått en skadesituasjon som mest sannsynlig er forårsaket av en kjent binne NT125 som i år har med seg to årsunger. Det er et overordnet prinsipp i norsk viltforvaltning at man skal unngå felling og forstyrrelser i yngletiden. Likevel er det hjemmel for uttak i unntakstilfeller, som på rovvilt når disse gjør skade på beitedyr.

Begrunnelsen for vedtaket er nærmere beskrevet i departementets vedtak.

– Dette er ett krevende oppdrag. Denne binnen går sammen med to årsunger og ved en slik felling må vi unngå en situasjon hvor binnen felles før ungene og de blir gående alene uten mor. Vårt mål er å gjennomføre fellingsoppdraget så raskt som mulig, men det er et oppdrag som må planlegges nøye, sier Veronica Sahlén, seksjonsleder i SNO. 

Departementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag om å fastsette fellingsområde og virketid. Ved behov har direktoratet anledning å forlenge virketiden. Fellingsområdet fastsettes til Steinkjer kommune øst for E6, Snåsa kommune øst for E6 og sør for forvaltningsområdet for bjørn i region 6. Virketiden er 21. juli til og med 4. august og virketiden kan forlenges ved behov.

Kontaktperson:

Veronica Sahlén: 465 09 402

Vakttelefon for rovvilt: 977 87 000